Cảm ơn bạn!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian ngắn nhất.

Về trang chủ
Nhóm Phân Tích

INTJ – Người cai quản
Nghề phù hợp
 • Quân đội
 • Người quản lý
 • Quản trị kinh doanh
 • Nhân viên tài chính
 • Thẩm phán
Nhóm phân tích

INTP – Người xây dựng, nghiên cứu
Nghề phù hợp
 • Nhà vật lý học
 • Nhà hoá học
 • Nhà sinh học
 • Nhiếp ảnh gia
 • Nhà điều tra
Nhóm phân tích

ENTP – Nhà sáng chế
Nghề phù hợp
 • Kỹ sư
 • Nhà khoa học
 • Lập trình viên máy tính
 • Nhà thiết kế
 • Phóng viên
Nhóm phân tích

ENTJ – Người trung lập
Nghề phù hợp
 • Nhân viên kinh doanh
 • Giám đốc điều hành
 • Doanh nhân
 • Chính trị gia
 • Luật sư
Nhóm Ngoại Giao

ENFJ – Người giảng dạy
Nghề phù hợp
 • Nhà tư vấn
 • Giáo viên
 • Chính trị gia
 • Điều phối viên sự kiện
 • Nhà thiết kế
Nhóm Ngoại Giao

ENFP – Người dẫn đầu
Nghề phù hợp
 • Biên tập viên truyền hình
 • Nhân viên tiếp thị
 • Diễn viên
 • Phóng viên
 • Nhà văn
Nhóm Ngoại Giao

INFJ – Người cố vấn
Nghề phù hợp
 • Nhân viên tư vấn
 • Nhà tâm lý học
 • Nha sĩ
 • Bác sĩ
 • Nhà văn
Nhóm Ngoại Giao

INFP – Người lãng mạn
Nghề phù hợp
 • Phóng viên
 • Hoạ sĩ
 • Nhà văn
 • Giáo viên mỹ thuật
 • Nhà khoa học
Nhóm Chiến Binh

ISFJ – Người bảo vệ, chăm sóc
Nghề phù hợp
 • Nhân viên tư vấn
 • Y tá
 • Người quản lý
 • Công việc xã hội
 • Nhân viên thư viện
Nhóm Chiến Binh

ISTJ – Người giám sát
Nghề phù hợp
 • Nhân viên kinh doanh
 • Quản lý
 • Nhân viên kế toán
 • Cánh sát
 • Thám tử
Nhóm Chiến Binh

ESFJ – Người cung cấp
Nghề phù hợp
 • Y tá
 • Giáo viên
 • Bảo mẫu
 • Thư ký
 • Tiếp tân
Nhóm Chiến Binh

ESTJ – Người cai quản
Nghề phù hợp
 • Quân đội
 • Người quản lý điều hành
 • Quản trị kinh doanh
 • Nhân viên tài chính
 • Thẩm phán
Nhóm Thám Hiểm

ESFP – Người thi hành
Nghề phù hợp
 • Diễn viên
 • Hoạ sĩ
 • Diễn viên hài
 • Quản trị nhân sự
 • Nhạc sĩ
Nhóm Thám Hiểm

ISFP – Người làm nghệ thuật
Nghề phù hợp
 • Hoạ sĩ
 • Nhạc sĩ
 • Nhà soạn nhạc
 • Nhà thiết kế
 • Giáo sư
Nhóm Thám Hiểm

ESTP – Người khởi xướng
Nghề phù hợp
 • Đại diện bán hàng
 • Tiếp thị
 • Doanh nhân
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Diên viên hài
Nhóm Thám Hiểm

ISTP – Người khéo léo
Nghề phù hợp
 • Thám tử
 • Lập trình viên máy tính
 • Phi công
 • Nhân viên y tế
 • Nhân viên cứu hoả